กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กลุ่มประเทศอาเซียน พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการทูต-การเมือง ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว: รวมบทความตกผลึกด้วยมุมวิเคราะห์เจาะทะลุของอดีตเอกอัครราชทูต
เลขเรียก327.17
ผู้แต่งสุรพงษ์ ชัยนาม
หัวเรื่อง1. Foreign relation2. การเมืองและการปกครอ,3. การทู,4. นักการทู,5. กลุ่มประเทศอาเซีย,6. การเมือ,7. ความสัมพันธ์กับต่างประเท,8. ทหาร - - กิจกรรมทางการเมือ
สำนักพิมพ์ศยาม
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องยุทธศาสตร์ไทยต่อประชาคมอาเซียน
เลขเรียก341.247
ผู้แต่งประภัสสร์ เทพชาตรี
หัวเรื่อง1. กลุ่มประเทศอาเซีย
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องไทยกับการเป็นประธานอาเซียน
เลขเรียก959
ผู้แต่งประภัสสร์ เทพชาตรี
หัวเรื่อง1. กลุ่มประเทศอาเซียน - - ไท2. นโยบายเศรษฐกิจ - - เอเชียตะวันออกเฉียงใต,3. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย,4. สมาคมอาเซียน - - ไท,5. กลุ่มประเทศอาเซีย,6. สมาคมอาเซีย
สำนักพิมพ์เสมาธรรม
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม