กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กลุ่มในที่ทำงาน - - การจัดการ. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องบริหารทีมงาน : Managing Teams
เลขเรียก658.402
ผู้แต่งเฮลเลอร์, โรเบิร์ต
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ2. กลุ่มในที่ทำงาน - - การจัดการ
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คสพับลิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม