กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กวีนิพนธ์ - - ไทย. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องโลกในดวงตาข้าพเจ้า
เลขเรียก895.911
ผู้แต่งมนตรี ศรียงค์
หัวเรื่อง1. กวีนิพนธ์ - - ไทย2. รวมเรื่อง
สำนักพิมพ์สามัญชน
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม