กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กวีนิพนธ์ไทย พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเงาะป่า
เลขเรียก895.9112
ผู้แต่งจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ
หัวเรื่อง1. กวีนิพนธ์ไท
สำนักพิมพ์วิชั่น พรีเพรส
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโคลงโลกนิติจำแลงและโคลงโลกนิติ
เลขเรียก398.9
ผู้แต่งกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
หัวเรื่อง1. โคล2. กวีนิพนธ์ไท,3. กวีนิพนธ์ไทย - - รวมเรื่อ,4. โคลงโลกนิต
สำนักพิมพ์สามัญณัฐภรเพลท
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม