กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไทย พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องราชวงศ์กษัตริย์กรุงสยาม: ราชสกุลวงศ์และนามสกุลประทานระดับชาติ
เลขเรียกอ 923.1593
ผู้แต่งวรทัศน์ วัชรวสี
หัวเรื่อง1. heads of stat2. royal famil,3. กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไท,4. นามสกุ,5. ราชวงศ์จักร
สำนักพิมพ์วสี ครีเอชั่น
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระมหากษัตริย์ 10 พระองค์ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์
เลขเรียกอ 293.1593
ผู้แต่งรุ่งโรจน์ อาชาเทวัญ, บรรณาธิการ
หัวเรื่อง1. กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไท
สำนักพิมพ์สกายบุ๊กส์
ปีที่พิมพ์2562
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจดหมายเหตุงานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ฉบับสื่อมวลชน (ฉบับสื่อมวลชนไทย)
เลขเรียกอ 923.1593
ผู้แต่งศิลปากร, กรม
หัวเรื่อง1. พระบรมศ2. พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม - - พระบรมศ,3. กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไท,4. กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ชีวประวัต,5. จดหมายเหต,6. ประวัติศาสตร์ไท,7. ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, - - พระบาทสมเด็จพระ - - 2475-2559 - - พระบรมศ,8. ภูมิพล
สำนักพิมพ์สายธุรกิจโรงพิมพ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม