กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ชีวประวัติ พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องราชวงศ์จักรี : คุณูปการต่องานยุติธรรม Chakri Dynasty The Royal Contributions to the Justice
เลขเรียกอ 923.1593
ผู้แต่งกระทรวงยุติธรรม
หัวเรื่อง1. กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไท2. กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ชีวประวัต,3. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470,4. เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498,5. อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า, 2494
สำนักพิมพ์กระทรวงยุติธรรม
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจดหมายเหตุงานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ฉบับสื่อมวลชน (ฉบับสื่อมวลชนต่างประเทศ)
เลขเรียกอ 923.1593
ผู้แต่งศิลปากร, กรม
หัวเรื่อง1. พระบรมศ2. พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม - - พระบรมศ,3. กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไท,4. กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ชีวประวัต,5. จดหมายเหต,6. ประวัติศาสตร์ไท,7. ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, - - พระบาทสมเด็จพระ - - 2475-2559 - - พระบรมศ
สำนักพิมพ์สายธุรกิจโรงพิมพ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม