กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไทย พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องราชวงศ์จักรี : คุณูปการต่องานยุติธรรม Chakri Dynasty The Royal Contributions to the Justice
เลขเรียกอ 923.1593
ผู้แต่งกระทรวงยุติธรรม
หัวเรื่อง1. กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไท2. กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ชีวประวัต,3. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470,4. เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498,5. อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า, 2494
สำนักพิมพ์กระทรวงยุติธรรม
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องราชสกุลจักรีวงศ์และราชสกุลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ฉบับปรับปรุงแก้ไขใหม่)
เลขเรียกอ 929.7593
ผู้แต่งธำรงศักดิ์ อายุวัฒนะ
หัวเรื่อง1. ชีวประวัต2. กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไทย - - ชีวประวัต,3. กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไท,4. ราชวงศ์จักรี - - ชีวประวัต,5. ราชวงศ์จักร,6. ราชสกุลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหรา,7. ราชสกุลวงศ
สำนักพิมพ์บรรณกิจ
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจดหมายเหตุงานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ฉบับสื่อมวลชน (ฉบับสื่อมวลชนต่างประเทศ)
เลขเรียกอ 923.1593
ผู้แต่งศิลปากร, กรม
หัวเรื่อง1. พระบรมศ2. พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม - - พระบรมศ,3. กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไท,4. กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ชีวประวัต,5. จดหมายเหต,6. ประวัติศาสตร์ไท,7. ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, - - พระบาทสมเด็จพระ - - 2475-2559 - - พระบรมศ
สำนักพิมพ์สายธุรกิจโรงพิมพ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสามมหาราชแห่งจักรีวงศ์ = the three greats of the ratanakosin
เลขเรียกอ 923.1593
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 24702. พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช, พระบาทสมเด็จพระ, 2279-235,3. จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2396-245,4. กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไท
สำนักพิมพ์มติประชาไทย
ปีที่พิมพ์2528
จำนวน 1 เล่ม