กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไทย - - ชีวประวัติ. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเจ้านายเล็ก ๆ - ยุวกษัตริย์
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งกัลยาณิวัฒนา, สมเด็จพระ, 2466-
หัวเรื่อง1. อานันทมหิดล, พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา, 2468-242. ,3. ภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-,4. กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไทย - - ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์ซิลค์เวอร์ม บุคส์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม