กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไทย. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องประมวลพระบรมฉายาลักษณ์ พระราชพิธีทรงผนวช {34}วชิราลงฺกรโณภิกขุ{34}
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งสุเทพ จิตต์ธรรมวาณิช
หัวเรื่อง1. กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไทย2. กษัตริย์และผู้ครองนคร
สำนักพิมพ์ทิพย์อักษร
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบันทึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ รัชกาลที่ ๑๐ แห่งบรมราชจักรีวงศ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งพินิจ จันทร
หัวเรื่อง1. ราชวงศ์จักรี2. ราชวงศ์จักรี. กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไทย
สำนักพิมพ์ปัญญาชน
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม