กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กษัตริย์และผู้ครองนคร. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องประมวลพระบรมฉายาลักษณ์ พระราชพิธีทรงผนวช {34}วชิราลงฺกรโณภิกขุ{34}
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งสุเทพ จิตต์ธรรมวาณิช
หัวเรื่อง1. กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไทย2. กษัตริย์และผู้ครองนคร
สำนักพิมพ์ทิพย์อักษร
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม