กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กองกษาปณ์. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกองกษาปณ์ กรมธนารักษ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกองกษาปณ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. กองกษาปณ์2. การผลิตเหรียญกษาปณ์
สำนักพิมพ์กองกษาปณ์ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 6 เล่ม
ชื่อเรื่องกองกษาปณ์ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. กองกษาปณ์2. การผลิตเหรียญกษาปณ์
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2525
จำนวน 1 เล่ม