กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค กรมธนารักษ์ พบจำนวนทั้งสิ้น 6 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการจัดทำระบบตรวจสอบและแจ้งเตือนการต่ออายุสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสัญญา
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งวรินทรา มีชูวาศ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศ2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 1 สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานค,3. กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค กรมธนารักษ,4. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ชำนาญกา
สำนักพิมพ์กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดให้ราษฎรผู้อยู่อาศัยในที่ราชพัสดุบริเวณริมขอบสระเก็บน้ำพระราม 9 ได้มีที่อยู่อาศัยอย่างมั่นคง
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งวรินทรา มีชูวาศ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศ2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 1 สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานค,3. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ชำนาญกา,4. กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค กรมธนารักษ
สำนักพิมพ์กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพิจารณาข้อเสนอการลงทุนและเกณฑ์การให้น้ำหนักคะแนน หัวข้อที่ 1 Land use and Masterplanning ในการคัดเลือกผู้ลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งฐิติรัตน์ อมรวสุธันย์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศ2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมรา,3. กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค กรมธนารักษ
สำนักพิมพ์กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาที่ราชพัสดุแบบบูรณาการด้วยแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth) เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone : SEZ)
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งฐิติรัตน์ อมรวสุธันย์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศ2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมรา,3. กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค กรมธนารักษ
สำนักพิมพ์กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุคืนให้แก่ผู้ยกให้หรือทายาท
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งกาญจนี เพียรผล
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศ2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธาน,3. กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค กรมธนารักษ
สำนักพิมพ์กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพิจารณาการขอโอนสิทธิการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง ราย บริษัท นครสวรรค์เจริญภัณฑ์คอนสตรัคชั่น จำกัด จังหวัดนนทบุรี
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งกาญจนี เพียรผล
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศ2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธาน,3. กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค กรมธนารักษ
สำนักพิมพ์กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม