กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กาจัดการความรู้. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องรวมแนวคิดหลากมุมมอง องค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้
เลขเรียก658.4038
ผู้แต่ง มงคลชัย วิริยะพินิจ
หัวเรื่อง1. การบริการองค์ความรู้2. การจัดการองค์การ,3. กาจัดการความรู้
สำนักพิมพ์ส่องศยาม
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม