กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กาญจนา ศรีธนางกูล - - ผลงาน. พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องประวัติของผู้ขอรับการประเมิน : ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8 ว. ของนางสาวกาญจนา ศรีธนางกูล ตำแหน่งเลขที่ 171
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกาญจนา ศรีธนางกูล
หัวเรื่อง1. การประเมินตำแหน่ง2. กาญจนา ศรีธนางกูล - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กองแผนงาน
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการนำออกใช้เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนชนิดมูลค่าสูง : ศึกษากรณีเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนชนิดราคา 10 บาท
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกาญจนา ศรีธนางกูล
หัวเรื่อง1. การผลิตเหรียญกษาปณ์2. กาญจนา ศรีธนางกูล - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติการ ภายใต้กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกาญจนา ศรีธนางกูล
หัวเรื่อง1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ2. กาญจนา ศรีธนางกูล - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม