กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กานดา สุขประเสริฐ- -วิทยานิพนธ์. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการนำโครงการโฉนดชุมชนไปแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์
เลขเรียก
ผู้แต่งกานดา สุขประเสริฐ
หัวเรื่อง1. การบุกรุกที่ดินราชพัสดุ2. วิทยานิพนธ์,3. กานดา สุขประเสริฐ- -วิทยานิพนธ์
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม