กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กาบริหารธุรกิจ. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกลยุทธ์การเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติ : International Exhibition Participation Strategies
เลขเรียก658.5
ผู้แต่งอิมเมจ เอ็นเตอร์ไพรส์
หัวเรื่อง1. กลยุทธ์ทางธุรกิจ2. กาบริหารธุรกิจ
สำนักพิมพ์อิมเมจ เอ็นเตอร์ไพรส์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องเศรษฐศาตร์ธุรกิจ Business Economice
เลขเรียก338.5
ผู้แต่งฮิโต, โมโตชิเกะ
หัวเรื่อง1. เศรษฐศาสตร์การบริหาร2. กาบริหารธุรกิจ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม