กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กาปฎิรูประบบราชการ. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเอกสารสมุดปกข่าว ก้าวต่อไปของการปฏิรูประบบราชการ
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ
หัวเรื่อง1. กาปฎิรูประบบราชการ2. การบริหารรัฐกิจ,3. ระบบราชการ - - ไทย
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม