กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การกระทำในทางอาญา. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องสิทธิพื้นฐานในคดีอาญา
เลขเรียก345
ผู้แต่งมารุต บุนนาค
หัวเรื่อง1. การกระทำในทางอาญา2. สิทธิผู้ต้องหา
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม