กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การกระท พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องวันนี้อยู่ได้ในกำมือ
เลขเรียก327.4
ผู้แต่งต้นกล้า นัยนา
หัวเรื่อง1. การกระทำ
สำนักพิมพ์อักขระบันเทิง
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสิทธิพื้นฐานในคดีอาญา
เลขเรียก345
ผู้แต่งมารุต บุนนาค
หัวเรื่อง1. การกระทำในทางอาญา2. สิทธิผู้ต้องหา
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ 7
เลขเรียกอ 342.0664
ผู้แต่งศาลปกครอง, สำนักงาน
หัวเรื่อง1. ศาลปกครอง - - ไทย2. ศาลปกครอง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ,3. กฎหมายปกครอง -- คดีและการสู้คด,4. ศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง,5. ศาลปกครอง--คำวินิฉั,6. กฎหมายปกครอง - - ไทย - - คด,7. วิธีพิจารณาคดีปกครอง - - ไท,8. การกระ
สำนักพิมพ์สำนักงานศาลปกครอง
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม