กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การกำหนดราคาจำหน่ายน้ำตาล. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกลยุทธ์ราคา 101 Pricing
เลขเรียก338.52
ผู้แต่งนภาวรรณ คณานุรักษ์
หัวเรื่อง1. การกำหนดราคาจำหน่ายน้ำตาล2. สินค้า - - ราคา
สำนักพิมพ์ยูเรก้า
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม