กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การกีฬา - - คู่มือ. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคู่มือการแปลงแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฉบับที่ 3 ( พ.ศ. 2545 - 2549) ไทยสู่การปฏิบัติ
เลขเรียกสร 796
ผู้แต่งการกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการเท่องเที่ยวและกีฬา
หัวเรื่อง1. การกีฬา - - คู่มือ2. การกีฬา - - แผนพัฒนา
สำนักพิมพ์นิวไทยมิตรการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม