กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การกู้ข้อมูล (คอมพิวเตอร์). พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องแก้ปัญหาฮาร์ดดิสก์และกู้ข้อมูล
เลขเรียก004.563
ผู้แต่งภีรพล คชาเจริญ
หัวเรื่อง1. การจัดการฮาร์ดดิสก์2. การกู้ข้อมูล (คอมพิวเตอร์),3. ฮาร์ดดิสก์,4. Hard disk management
สำนักพิมพ์อินโฟเพรส
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกู้ข้อมูล : กู้ไฟล์ง่่ายๆ ได้ไฟล์ครบ
เลขเรียก004.5
ผู้แต่งสุพรรณี รัชตวโรทัย
หัวเรื่อง1. การจัดการฮาร์ดดิสก์2. ฮาร์ดดิสก์,3. การกู้ข้อมูล (คอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์สวัสดี ไอที
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม