กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การก่อสร้าง พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องพื้นฐานช่างก่อสร้าง
เลขเรียก690
ผู้แต่งกฤษณ์ อินทรนนท์
หัวเรื่อง1. การก่อสร้า2. วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง -- มาตรฐา,3. การก่อสร้าง -- คู่มื,4. การก่อสร้าง -- การออกแบบและการสร้า
สำนักพิมพ์คอร์ฟังก์ชั่น : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม