กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การก่อสร้าง -- การประมาณราคา. พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
เลขเรียก692.5
ผู้แต่งกรมบัญชีกลาง
หัวเรื่อง1. การก่อสร้าง -- การประมาณราคา2. สัญญาก่อสร้าง
สำนักพิมพ์กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทาง วิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
เลขเรียก692.5
ผู้แต่งกรมบัญชีกลาง
หัวเรื่อง1. สัญญาก่อสร้าง2. การก่อสร้าง -- การประมาณราคา
สำนักพิมพ์กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
เลขเรียก692.5
ผู้แต่งกรมบัญชีกลาง
หัวเรื่อง1. สัญญาก่อสร้าง2. การก่อสร้าง -- การประมาณราคา,3. งานก่อสร้างชลประทาน
สำนักพิมพ์กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
เลขเรียก692.5
ผู้แต่งกรมบัญชีกลาง
หัวเรื่อง1. สัญญาก่อสร้าง2. การก่อสร้าง -- การประมาณราคา,3. งานก่อสร้างสะพาน
สำนักพิมพ์กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม