กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การขนส่งทางบก. พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกฎหมายไทย (Thai Law)เล่ม 57 การขนส่งทางบก
เลขเรียก340.09593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
หัวเรื่อง1. การขนส่งทางบก
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องติวเข้มสอบใบขับขี่หลักเกณฑ์ใหม่ล่าสุด
เลขเรียก343.593
ผู้แต่งวิวัฒน์ อภิสิทธิ์ภิญโญ
หัวเรื่อง1. การขนส่งทางบก
สำนักพิมพ์แพนด้าเสิร์นนิ่งบุ๊ค
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายไทย (Thai Law) เล่ม 56 การขนส่งทางบก
เลขเรียก340.09593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
หัวเรื่อง1. การขนส่งทางบก
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องลักษณะการจ้างและสภาพการทำงานของแรงงานในกิจการขนส่งทางบก : โครงการวิจัย
เลขเรียก388.34
ผู้แต่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
หัวเรื่อง1. การขนส่งทางบก2. แรงงาน,3. การทำงาน,4. ความปลอดภัย,5. สวัสดิการลูกจ้าง
สำนักพิมพ์แมเนจเมนท์ โซลูชั่นส์ อินเตอร์เนชั่นแนล
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม