กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การขัดกันแห่งผลประโยชน์ พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (CONFLICT OF INTEREST)
เลขเรียก364.1323
ผู้แต่งศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. การขัดกันแห่งผลประโยชน2. การทุจริตและประพฤติมิชอ,3. การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชกา,4. Corruptio
สำนักพิมพ์ศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม