กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การคลัง - - สถิติ. พบจำนวนทั้งสิ้น 5 รายชื่อ

ชื่อเรื่องสถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
เลขเรียก657.83
ผู้แต่งกรมบัญชีกลาง
หัวเรื่อง1. การคลัง - - สถิติ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสถิติการคลัง พ.ศ. 2540
เลขเรียก657.83
ผู้แต่งกรมบัญชีกลาง
หัวเรื่อง1. การคลัง - - สถิติ
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องสถิติการคลัง พ.ศ. 2542
เลขเรียก657.83
ผู้แต่งกรมบัญชีกลาง
หัวเรื่อง1. การคลัง - - สถิติ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ตำรวจ
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสถิติการคลัง พ.ศ. 2539
เลขเรียก657.83
ผู้แต่งกรมบัญชีกลาง
หัวเรื่อง1. การคลัง - - สถิติ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสถิติการคลัง พ.ศ. 2541
เลขเรียก657.83
ผู้แต่งกรมบัญชีกลาง
หัวเรื่อง1. การคลัง - - สถิติ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ตำรวจ
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 2 เล่ม