กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การคลัง - - ไทย - - กฎหมายและระเบียบข้อคับ. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องประมวลกฏหมายและระเบียบงานคลัง ( เล่ม 1 พ.ศ. 2528 ) หลักเกณฑ์และระเบียบทั่วไป
เลขเรียก352.4
ผู้แต่งประหยัด กงตาล
หัวเรื่อง1. การคลัง - - ไทย - - กฎหมายและระเบียบข้อคับ2. งบประมาณ - - ไทย
สำนักพิมพ์ไทยพิมพ์ - โรงพิมพ์อักษรสารการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2528
จำนวน 1 เล่ม