กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การควบคุมทางสังคม พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง6 เดือน ในการจัดระเบียบสังคม ของ มท.2
เลขเรียก303.33
ผู้แต่งประชา มาลีนนท์
หัวเรื่อง1. การจัดระเบียบสังคม2. การควบคุมทางสังคม - - ไท,3. ปัญหาสังค,4. สังคมมนุษย,5. สังคมวิทย,6. การควบคุมทางสังค,7. ปัญหาสังคม - - ไท,8. วัยรุ่น - - พฤติกรรมทางเพ
สำนักพิมพ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 2 เล่ม