กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การควบคุมทางสังคม. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องจัดระเบียบสังคม 2
เลขเรียก303.33
ผู้แต่งประชา มาลีนนท์
หัวเรื่อง1. การจัดระเบียบสังคม2. การควบคุมทางสังคม,3. ปัญหาสังคม - - ไท,4. วัยรุ่น - - พฤติกรรมทางเพ
สำนักพิมพ์กระทรวงมหาดไทย
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 2 เล่ม