กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การควบคุมสินค้าขาออก. พบจำนวนทั้งสิ้น 5 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกรมส่งเสริมการส่งออก
เลขเรียก382.6
ผู้แต่งบรรพต หงษ์ทอง
หัวเรื่อง1. กรมส่งเสริมการส่งออก2. การควบคุมสินค้าขาออก
สำนักพิมพ์กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทิศทางการส่งออกและลงทุน
เลขเรียก382.6
ผู้แต่งธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
หัวเรื่อง1. การควบคุมสินค้าขาออก2. การส่งเสริมการค้ากับต่างประเทศ,3. การส่งออก
สำนักพิมพ์ดีไซน์ เรฟโวลูชั่นส์
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทิศทางการส่งออกและลงทุน เล่ม 13
เลขเรียก382.6
ผู้แต่งธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
หัวเรื่อง1. การควบคุมสินค้าขาออก2. การส่งเสริมการค้ากับต่างประเทศ,3. การส่งออก
สำนักพิมพ์ประชุมช่าง
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทิศทางการส่งออกและการลงทุน เล่ม 8
เลขเรียก382.6
ผู้แต่งธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
หัวเรื่อง1. การควบคุมสินค้าขาออก2. การส่งเสริมการค้ากับต่างประเทศ,3. การส่งออก,4. สินค้าออก
สำนักพิมพ์คอมฟอร์ม
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทิศทางการส่งออกและลงทุน
เลขเรียก382.6
ผู้แต่งธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
หัวเรื่อง1. การส่งเสริมการค้ากับต่างประเทศ2. การส่งออก,3. สินค้าออก,4. การควบคุมสินค้าขาออก
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม