กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การคุ้มครองผู้บริโภค - - กฏหมายและระเบียบข้อบังคับ. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
เลขเรียก343.59
ผู้แต่งชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์
หัวเรื่อง1. การคุ้มครองผู้บริโภค - - กฏหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องครบเครื่องเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค ครบเรื่องสัญญา
เลขเรียก343.59
ผู้แต่งไพโรจน์ อาจรักษา
หัวเรื่อง1. การคุ้มครองผู้บริโภค - - กฏหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม