กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การคุ้มครองผู้บริโภค. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องสคบ. กับการคุ้มครองผู้บริโภค
เลขเรียก381.34
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. การคุ้มครองผู้บริโภค2. การคุ้มครองผู้บริโภค - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องสคบ. กับ การคุ้มครองผู้บริโภค
เลขเรียก381.34
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
หัวเรื่อง1. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค2. การคุ้มครองผู้บริโภค,3. กรคุ้มครองผู้บริโภค - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์ออฟเซ็ทครีเอชั่น
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม