กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การค้าระหว่างประเทศ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกฎหมายไทย(Thai law):เล่ม 18 ทรัพย์สินทางปัญญา การค้าระหว่างประเทศ
เลขเรียก340.09593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หัวเรื่อง1. กฎหมาย- -ไทย2. ทรัพย์สินทางปัญญา - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ,3. การค้าระหว่างประเทศ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายการค้าและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
เลขเรียก341.754
ผู้แต่งพรชัย ด่านวิวัฒน์
หัวเรื่อง1. การค้าระหว่างประเทศ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายและการปฏิบัติเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
เลขเรียก343.593
ผู้แต่งโกศล ฉันธิกุล
หัวเรื่อง1. การค้าระหว่างประเทศ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ องค์การการค้าโลก (WTO) : ทั่วไป
เลขเรียก343.087
ผู้แต่งทัชชมัย ฤกษะสุต
หัวเรื่อง1. การค้าระหว่างประเทศ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ2. องค์กรการค้าโลก,3. ความสัมพันธ์ทางเศรฐกิจระหว่างประเทศ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์เดือนตุลา
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม