กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การจัดการ - - การบัญชี. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ
เลขเรียก657.42
ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
หัวเรื่อง1. การบัญชีต้นทุน2. การจัดการ - - การบัญชี
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปีที่พิมพ์2533
จำนวน 1 เล่ม