กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การจัดการ - - ข้อสอบและเฉลย. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเตรียมสอบ GMAT ฉบับสมบูรณ์
เลขเรียก650.076
ผู้แต่งทศพร คล้ายอุดม
หัวเรื่อง1. การจัดการ - - ข้อสอบและเฉลย2. การบริหารธุรกิจ - - ข้อสอบและเฉลย
สำนักพิมพ์9119 เทคนิคพริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม