กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การจัดการ - - สหรัฐอเมริกา. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องซีอีโอ ของ วอเร็น บัฟเฟตต์ : The Warren Buffett
เลขเรียก332.6
ผู้แต่งMiles, Robert P.
กุศยา ลีฬหาวงศ์
หัวเรื่อง1. การเงินส่วนบุคคล2. นายทุน - - สหรัฐอเมริกา,3. บัฟเฟตต์, วอร์เรน,4. การลงทุน - - สหรัฐอเมริกา,5. การจัดการ - - สหรัฐอเมริกา
สำนักพิมพ์ด่านสุทธาการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม