กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การจัดการความเครียด. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องลดความเครียด : Reducing Stress
เลขเรียก362.2
ผู้แต่งฮินเดิล, ทิม
หัวเรื่อง1. การจัดการความเครียด2. ความเครียด (จิตวิทยา)
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คสพับลิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือกำจัดความเครียด : Eat Stress for Breakfast
เลขเรียก155.91
ผู้แต่งสมิท, บ๊อบ
หัวเรื่อง1. ความเครียด (จิตวิทยา)2. การจัดการความเครียด,3. การสื่อสารระหว่างบุคคล
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม