กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การจัดการตลาด. พบจำนวนทั้งสิ้น 5 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกลยุทธ์บุกยึดตลาด
เลขเรียก658.8
ผู้แต่งแม็คการ์ธ, ริต้า กันเธอร์
ไพโรจน์ บาล์น, แปล
หัวเรื่อง1. การจัดการตลาด
สำนักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวางแผนการตลาด : Marketing planning
เลขเรียก658.810
ผู้แต่งเพลินทิพย์ โกเมศโสภา
หัวเรื่อง1. การจัดการตลาด2. การตลาด
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องCRM : วิธีของฮาร์วาร์ด
เลขเรียก658.812
ผู้แต่งนรินทร์ องค์อินทรี
หัวเรื่อง1. การจัดการตลาด2. ความสัมพันธ์กับลูกค้า
สำนักพิมพ์ธรรกมลการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มกำไร : Profit Plus Marketing
เลขเรียก658.8
ผู้แต่งอิมเมจ เอ็นเตอร์ไพรส์
หัวเรื่อง1. การตลาด - - การบริหาร2. การจัดการตลาด
สำนักพิมพ์อิมเมจ เอ็นเตอร์ไพรส์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการตลาดในศตวรรณที่ 21 หลักสูตรเอ็มบีเอการตลาดฉบับสมบูรณ์แบบที่สุดในปัจจุบัน
เลขเรียก658.8
ผู้แต่งชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ
หัวเรื่อง1. การตลาด2. การจัดการตลาด,3. การตลาดเพื่อการส่งออก
สำนักพิมพ์เอ.อาร์ บิซิเนส เพรส
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม