กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การจัดการทรัพยากรมนุษย์. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการจัดการทรัพยากรมนุษย์
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งณัฏฐพันธ์ อินทุภูติ
หัวเรื่อง1. การจัดการทรัพยากรมนุษย์2. การจัดการ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม