กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การจัดการธุรกิจ - - รวมเรื่อง. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องM B A ว่าด้วยกลยุทธ์
เลขเรียก658
ผู้แต่งพอร์เตอร์, ไมเคิล อี.
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ - - รวมเรื่อง2. ธุรกิจ
สำนักพิมพ์เดอะ มาสเตอร์ เจอร์นัส
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง60 เรื่องน่ารู้ เคียงคู่ธุรกิจ
เลขเรียก658
ผู้แต่งธวัช ภูษิตโภยไคย
หัวเรื่อง1. กาวางแผนเชิงกลยุทธ์2. การบริหารธุรกิจ - - รวมเรื่อง,3. การจัดการธุรกิจ - - รวมเรื่อง
สำนักพิมพ์อินโนกราฟฟิกส์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม