กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การจัดการธุรกิจ. พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง17 หลักคิดเป็นนายให้ลูกน้องรักเป็นผู้นำให้โลกจดจำ
เลขเรียก658.496
ผู้แต่งซาซากิ ทสึเนะโอะ
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ
สำนักพิมพ์ตถาดา พับลิเคชั่น
ปีที่พิมพ์2
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องล้มแล้วรวย
เลขเรียก656.409
ผู้แต่งเซลเลอร์ส,บ๊อบ
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ
สำนักพิมพ์โพสต์บุ๊กส์
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบริหารธุรกิจให้เจริญและมีคุณค่า
เลขเรียก650.1
ผู้แต่งโสภณ พรโชคชัย
หัวเรื่อง1. ธุรกิจ2. การบริหาร,3. การจัดการธุรกิจ
สำนักพิมพ์มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม