กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การจัดการธุรกิจ. พบจำนวนทั้งสิ้น 72 รายชื่อ

ชื่อเรื่องผู้นำในการบริหารจัดการโลจิสติกส์
เลขเรียก658.5
ผู้แต่งบุญทรัพย์ พานิชการ
หัวเรื่อง1. กรบริหารงานโลจิสติกส์2. การจัดการธุรกิจ
สำนักพิมพ์ไอทีแอล เทรด มีเดีย
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง17 หลักคิดเป็นนายให้ลูกน้องรักเป็นผู้นำให้โลกจดจำ
เลขเรียก658.496
ผู้แต่งซาซากิ ทสึเนะโอะ
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ
สำนักพิมพ์ตถาดา พับลิเคชั่น
ปีที่พิมพ์2
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องล้มแล้วรวย
เลขเรียก656.409
ผู้แต่งเซลเลอร์ส,บ๊อบ
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ
สำนักพิมพ์โพสต์บุ๊กส์
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคัมภีร์ผู้จัดการ
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งลุกซ์, ริชาร์ค
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ
สำนักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง162 บทพูดเพื่อแก้ปัญหาการจัดการ
เลขเรียก658.452
ผู้แต่งไวสส์, ดับบลิว เอช
นพดล เวชสวัสดิ์, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องถ้าไม่อยากเป็น ขงเบ้งหลังเหตุการณ์
เลขเรียก658
ผู้แต่งอธิคม สวัสดิญาณ, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ
สำนักพิมพ์เต๋าประยุกต์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องMBA... เรียนด้วยตนเอง
เลขเรียก658
ผู้แต่งสตรัลเซอร์, สตีเฟน
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ
สำนักพิมพ์บิสคิต
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องธุรกิจของฉัน : My Own Business
เลขเรียก358.3
ผู้แต่งอมิตา อริยอัชฌา
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ
สำนักพิมพ์แปลน พริ้นท์ติ้ง
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจัดการคนเจ้าปัญหา ใน 1 สัปดาห์
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งซอลเตอร์, ไบรอัน
อนุพงศ์ ธรณินทร์, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องยักษ์ใหญ่ล้มดัง
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งเทราต์, แจ๊ก
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ
สำนักพิมพ์เอ.อาร์ บิซิเนส เพรส
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเปิดบริษัทต้องทำอะไรบ้าง
เลขเรียก658
ผู้แต่งชาย กิตติคุณาภรณ์
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ
สำนักพิมพ์เอฟ พี เอ็ม คอนซัลแท้นท์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องRising Tide 165 ปี P&G เรียนรู้สร้างแบรนด์จากยักษ์ใหญ่คอนซูเมอร์พีแอนด์จี
เลขเรียก658
ผู้แต่งFrederick Balzell, Davis Dyer
บุญเลิศ วงศ์พรม, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ
สำนักพิมพ์Brand age books
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพิชิตธุรกิจอย่างมืออาชีพ ชุดบันไดสู่ความมั่งคั่ง
เลขเรียก658.022
ผู้แต่งกฤษดา เสกตระกูล
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่อง42 นวัตกรรมทางธุรกิจ
เลขเรียก658.406
ผู้แต่งพงษ์ ผาวิจิตร
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ
สำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊คส์ อินเตอร์แนชั่นแนล
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง10 ข้อคิดเปลี่ยนชีวิต เพื่อความก้าวหน้า : The Laws of Lifetime Growth
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งชุลลิแวน, แดน
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ
สำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบริหารทีมงาน : Managing Teams
เลขเรียก658.402
ผู้แต่งเฮลเลอร์, โรเบิร์ต
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ2. กลุ่มในที่ทำงาน - - การจัดการ
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คสพับลิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
เลขเรียก658.049
ผู้แต่งทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ2. การค้าระหว่างประเทศ
สำนักพิมพ์ธรรกมลการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องยกเครื่องเรื่องความคิด
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งเจสัน เฟรด
อาสยา ฐกัดกุล,แปล
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ2. การบริหาร
สำนักพิมพ์วี เลิร์น
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลยุทธ์อัจฉริยะเอาชนะคู่แข่ง
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งแชมปี้ จิม
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ2. การบริหารธุรกิจ
สำนักพิมพ์แอคทีฟ พริ้นท์
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคัมภีร์ 100 กลยุทธ์
เลขเรียก658
ผู้แต่งธีรยุส วัฒนาศุภโชค
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ2. การบริหารธุรกิจ,3. การจัดการองค์กร
สำนักพิมพ์เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องSamsung's Way วิถีแห่งผู้ชนะ
เลขเรียก658
ผู้แต่งฮยองจิน มุน, จอห์น
ภัททิรา จิตต์เกษม แปล
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ2. การบริหารธุรกิจ,3. ความสำเร็จทางธุรกิจ
สำนักพิมพ์อมรินทร์ HOW TO
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคิดเป็น รวยก่อน
เลขเรียก658
ผู้แต่งสมคิด ลวางกูร
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ2. การบริหารธุรกิจ,3. นักธุรกิจ
สำนักพิมพ์โปร-วิชั่น
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
เลขเรียก650.11
ผู้แต่งยงยุทธ พีรพงศ์พิพัฒน์
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ2. การวางแผน
สำนักพิมพ์ดีโฟ คอนซัลแท็นท์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารเชิงกลยุทธ์ คัมภีร์สู่ความเป็นเลิศ
เลขเรียก658
ผู้แต่งสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์,3. การวางแผน,4. การบริหารงานผลิต
สำนักพิมพ์อมรินทร์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารเชิงกลยุทธ์
เลขเรียก658.40
ผู้แต่งธงชัย สันติวงษ์
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์,3. การวางแผนธุรกิจ
สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพาพิช
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอาต์ซอร์ส (Outsource) : ใครเก่งสิ่งไหน ก็ทำสิ่งนั้น
เลขเรียก658.4058
ผู้แต่งโดมิงเกอสซ์,ลินดา,อาร์
วัชพล สุขโหตุ, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ2. การว่าจ้างให้ผู้อื่นทำงานแทน,3. การว่าจ้างให้ผู้อื่นทำงานแทน -- การจัดการ
สำนักพิมพ์อี.ไอ.สแควร์ พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่ององค์กรทำดีเพื่อสังคมพลังสร้างสรรค์ธุรกิจยุคใหม่
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งโกศล ดีศีลธรรม
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ2. ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ
สำนักพิมพ์นำอักษรการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพลั้ง พลาด พ่าย
เลขเรียก650.1
ผู้แต่งมิตเทลสเตดต์ จูเนียร์, โรเบิร์ต อี.
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ2. ความล้มเหลวทางธุรกิจ
สำนักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ท
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิถีแห่งโตโยต้า
เลขเรียก658
ผู้แต่งไลเคอร์, เจฟฟรย์ เค.
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ2. ความสำเร็จทางธุรกิจ
สำนักพิมพ์ส.เอเซียเพรส (1998)
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การคิดแบบ CEO
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งบุญเกียรติ โชควัฒนา
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ2. ความสำเร็จทางธุรกิจ
สำนักพิมพ์เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลยุทธ์สู่ความสำเร็จในธุรกิจส่วนตัว
เลขเรียก650.1
ผู้แต่งฮอลแลนด์, ฟิลิป
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ2. ความสำเร็จทางธุรกิจ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกิจการเล็ก กำไรโลด
เลขเรียก658.1
ผู้แต่งแรมป์ลีย์ สเตอร์เจียน, นิค
วณิชเทพ เทวัญ, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ2. ความสำเร็จทางธุรกิจ
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวยล้านเหรียญ 10 เศรษฐีไทยในอเมริกา
เลขเรียก650
ผู้แต่งจุฑามาศ สุกิจจานนท์
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ2. ความสำเร็จทางธุรกิจ,3. กธุรกิจ
สำนักพิมพ์แพรว
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวยล้านเหรียญ 10 เศรษฐไทยในอเมริกา
เลขเรียก650.1
ผู้แต่งจุฑามาศ สุกิจจานนท์
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ2. ความสำเร็จทางธุรกิจ,3. นักธุรกิจ - - บทสัมภาษณ์
สำนักพิมพ์แพรว
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องก่อร่าง...สร้างกิจการ ชุดบันไดสู่ความมั่งคั่ง เล่ม 1.
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งเรวัต ตันตยานนท์
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ2. เจ้าของกิจการ,3. ธุรกิจขนาดย่อม
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องFedEx Delivers วิถีแห่งผู้นำ
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งณัฐยา สินตระการผล
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ2. ณัฐยา สินตระการผล
สำนักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโตแล้ว...แบ่งกันรวย ชุดบันไดสู่ความมั่งคั่ง เล่ม 3.
เลขเรียก658
ผู้แต่งสุภา เจริญยิ่ง
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ2. ตลาดหลักทรัพย์,3. การลงทุน,4. หุ้นและการเล่นหุ้น - - ไทย
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องวิสัยทัศน์ไอที 2
เลขเรียก658.00952
ผู้แต่งวัง,ชาร์ล,บี
พรศักดิ์ อุรัจฉัทชัยรัตน์,ผู้แปล
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ2. เทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนาทีที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์
เลขเรียก320.9593
ผู้แต่งสุรเธียร จักรธรานนท์
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ2. ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- กรุงรัตนโกสินทร์, 2544-,3. ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการสร้างนวัตกรรมให้เป็น Core Competency
เลขเรียก658
ผู้แต่งสการ์ซินสกี้,ปีเตอร์
ณัฐยา สินตระการผล แปล
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ2. ธุรกิจ
สำนักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ท
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องM B A {34}คน{34} กับ {34}ปัญญา{34} ทุนใหม่ของกิจการแห่งอนาคต
เลขเรียก658
ผู้แต่งพอร์เตอร์, ไมเคิล อี.
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ2. ธุรกิจ
สำนักพิมพ์เดอะ มาสเตอร์ เจอร์นัส
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องM B A {34}คน{34}
เลขเรียก658
ผู้แต่งมาสโลว์
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ2. ธุรกิจ
สำนักพิมพ์เดอะ มาสเตอร์ เจอร์นัส
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเกาะติดกระดาน mai
เลขเรียก658
ผู้แต่งสิริพร สงบธรรม
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ2. ธุรกิจขนาดกลาง - - การจัดการ,3. การลงทุน - - ไทย
สำนักพิมพ์สยาม เอ็ม แอนด์ บี พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ : strategic Business Innovation Management
เลขเรียก658.406
ผู้แต่งภาณุ ลิมมานนท์
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ2. นวัตกรรมทางธุรกิจ,3. ความสำเร็จทางธุรกิจ,4. โทรศัพท์เคลื่อนที่
สำนักพิมพ์ภาริณาส
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งเชิดพงษ์ สิริวิชช์
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ2. บรรษัทภิบาล,3. ธรรมรัฐ
สำนักพิมพ์บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกัดไม่ปล่อย
เลขเรียก658
ผู้แต่งบอสสิดี้. แลร์รี่.
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ2. ผู้ประกอบการ,3. นักธุรกิจ,4. นักบริหาร
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คสพับลิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกระบวนทัศน์การวัดผลยุคใหม่
เลขเรียก658
ผู้แต่งโกศล ดีศีลธรรม
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ2. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
สำนักพิมพ์เอเอสทีวีผู้จัดการ
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องThailand Stand-Up
เลขเรียก658.8
ผู้แต่งสุวิทย์ เมษินทรีย์
หัวเรื่อง1. การตลาด - - ไทย2. การจัดการธุรกิจ
สำนักพิมพ์Brand age books
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องศิลปะการบริหารจัดการ
เลขเรียก658.1
ผู้แต่งเดอ วิตา
หัวเรื่อง1. การบริหาร2. การจัดการธุรกิจ
สำนักพิมพ์พิมพ์ดี
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรู้ทันความเสี่ยง
เลขเรียก658.15
ผู้แต่งแอพการ์, เดวิด
หัวเรื่อง1. การบริหารความเสี่ยง2. การจัดการธุรกิจ
สำนักพิมพ์เอ็กเปอร์เน็ท
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การบริหารธุรกิจอัจฉริยะระดับสากล : The Most Intellingent Business Strategies
เลขเรียก658.5
ผู้แต่งไอ เอ็ม บุ๊คส์
หัวเรื่อง1. การบริหารธุรกิจ2. การจัดการธุรกิจ
สำนักพิมพ์ไอ เอ็ม บุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการวางแผนต้นทุน : Cost Planning
เลขเรียก658.5
ผู้แต่งอิมเมจ เอ็นเตอร์ไพรส์
หัวเรื่อง1. การบริหารธุรกิจ2. การจัดการธุรกิจ,3. ความสำเร็จทางธุรกิจ
สำนักพิมพ์อิมเมจ เอ็นเตอร์ไพรส์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการลดต้นทุน : Cost Down
เลขเรียก658.5
ผู้แต่งอิมเมจ เอ็นเตอร์ไพรส์
หัวเรื่อง1. การบริหารธุรกิจ2. การจัดการธุรกิจ,3. ความสำเร็จทางธุรกิจ
สำนักพิมพ์อิมเมจ เอ็นเตอร์ไพรส์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การจัดซื้อ : Purchasing Strategies
เลขเรียก658.5
ผู้แต่งไอ เอ็ม บุ๊คส์
หัวเรื่อง1. การบริหารธุรกิจ2. การบริหาร,3. การจัดการธุรกิจ
สำนักพิมพ์ไอ เอ็ม บุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบริหารเวลา บริหารชีวิต
เลขเรียก 658.40
ผู้แต่งนวพันธ์ ปิยะวรรณกร
หัวเรื่อง1. การบริหารวเวลา2. การจัดการธุรกิจ
สำนักพิมพ์โนวเลดจ์ เมคเกอร์
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวางแผนกลยุทธ์
เลขเรียก658.401
ผู้แต่งอุทิศ ขาวเธียร
หัวเรื่อง1. การวางแผนเชิงกลยุทธ์2. การวางแผนการผลิต,3. การจัดการธุรกิจ
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสถิติสำหรับการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการจัดการ
เลขเรียก333.70
ผู้แต่งอุดม ทุมโฆสิต
หัวเรื่อง1. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ2. การจัดการธุรกิจ
สำนักพิมพ์เอส แอนด์ จี กราฟฟิค
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องมหาเศรษฐีไม่มีปริญญา
เลขเรียก920.02
ผู้แต่งบุญชัย ใจเย็น
หัวเรื่อง1. ความสำเร็จ2. การจัดการธุรกิจ,3. ความสำเร็จทางธุรกิจ,4. ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์ปราชญ์
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวยได้...ไม่ต้องโกง
เลขเรียก650.1
ผู้แต่งฮันต์สแมน, จอน เอ็ม.
หัวเรื่อง1. ความสำเร็จทางธุรกิจ2. การจัดการธุรกิจ
สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องร้อยคน ร้อยคม
เลขเรียก650.1
ผู้แต่งทศ คณนาพร
หัวเรื่อง1. ความสำเร็จทางธุรกิจ2. การจัดการธุรกิจ
สำนักพิมพ์อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเริ่มจากเงินล้านเดียว ทำให้เป็นแสนล้าน
เลขเรียก650.1
ผู้แต่งถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์
หัวเรื่อง1. ความสำเร็จทางธุรกิจ2. การจัดการธุรกิจ,3. การลงทุน
สำนักพิมพ์ปราชญ์
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องFISH ! TALES
เลขเรียก650.13
ผู้แต่งลันเดน, สตีเฟน ซี.
หัวเรื่อง1. ความสำเร็จทางธุรกิจ2. การจัดการธุรกิจ,3. ธุรกิจ - - การเงิน
สำนักพิมพ์เอ.อาร์. บิซิเนส เพรส
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบริหารธุรกิจให้เจริญและมีคุณค่า
เลขเรียก650.1
ผู้แต่งโสภณ พรโชคชัย
หัวเรื่อง1. ธุรกิจ2. การบริหาร,3. การจัดการธุรกิจ
สำนักพิมพ์มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรียน MBA ในสิบวัน
เลขเรียก658
ผู้แต่งกนลา สุขพานิช
หัวเรื่อง1. ธุรกิจ2. การจัดการธุรกิจ
สำนักพิมพ์พิฆเณศ พริ้นติ้ง เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง49 ไอเดียสร้างธุรกิจใหม่ที่น่าสนใจ
เลขเรียก658.022
ผู้แต่งเรวัต ตันตยานนท์
หัวเรื่อง1. ธุรกิจขนาดกลาง2. ธุรกิจขนาดย่อม,3. การจัดการธุรกิจ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวยด้วยไอเดีย
เลขเรียก658.02
ผู้แต่งไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม
หัวเรื่อง1. ธุรกิจขนาดย่อม2. การจัดการธุรกิจ,3. ธุรกิจขนาดกลาง
สำนักพิมพ์ไทยยูเนี่ยนกราฟฟิกส์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกรณีศึกษา : การต่อสู้เพื่ออยู่รอดของ SMEs และประชาชน
เลขเรียก658.022
ผู้แต่งศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินสำหรับวิสาหกิจขาดกลาง ขนาดย่อม และประชาชน (ศปง.)
หัวเรื่อง1. ธุรกิจขนาดย่อม2. ธุรกิจขนาดกลาง,3. การจัดการธุรกิจ
สำนักพิมพ์ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินสำหรับวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และประชาชน (ศปง.)
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการนวัตกรรม Managing Creativity and Innovation
เลขเรียก658.403
ผู้แต่งแคทซ์, ราล์ฟ
หัวเรื่อง1. นวัตกรรมทางธุรกิจ2. การจัดการธุรกิจ
สำนักพิมพ์ธรรกมลการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง7 เซียนซีอีโอ BEST CEOs
เลขเรียก658.8
ผู้แต่งเจฟฟรีย์ เอ. เครมส์
นาถกมล บุญรอดพานิช , ผู้แปล
หัวเรื่อง1. นักธุรกิจ2. การจัดการธุรกิจ,3. ธุรกิจ _ _การบริหาร,4. ผู้บริหารระดับสูง - - สหรัฐอเมริกา - - การศึกษาเฉพาะกรณี,5. ผู้นำ - - สหรัฐอเมริกา - - การศึกษาเฉพาะกรณี
สำนักพิมพ์เอ.อาร์.บิซิเนส เพรส
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจากชีวิตลูกจ้างสู่การเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ
เลขเรียก558
ผู้แต่งMR.Owner
หัวเรื่อง1. ผู้ประกอบการ2. การจัดการธุรกิจ
สำนักพิมพ์Dดี
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแรงงานสัมพันธ์ : หลักการ กฎหมาย และการบริหาร
เลขเรียก331
ผู้แต่งเกษมสันต์ วิลาวรรณ
หัวเรื่อง1. แรงงานสัมพันธ์2. การจัดการธุรกิจ,3. กฎหมายแรงงาน
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
เลขเรียก382.1
ผู้แต่งรัตนา สายคณิต
หัวเรื่อง1. เศรษฐศาสตร์2. ธุรกิจระหว่างประเทศ,3. เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศไทย,4. การจัดการธุรกิจ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม