กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การจัดการน้ำ. พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องWater Brick = ก้อนน้ำ
เลขเรียก333.911
ผู้แต่งสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปตท.
หัวเรื่อง1. การจัดการน้ำ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน2. น้ำท่วม,3. การจัดการน้ำ,4. สถาปัตยกรรม - - น้ำ
สำนักพิมพ์ทวีวัฒน์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลไกเชื่อมโยงในระดับพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำเพื่อความยั่งยืน กรณีศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
เลขเรียกกศ.333.91
ผู้แต่งทรงศักดิ์ กลิ่นรัตน์
หัวเรื่อง1. การจัดการน้ำ2. น้ำ,3. การพัฒนาแหล่งน้ำ,4. น้ำท่วม
สำนักพิมพ์สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการบริหารจัดการที่ราชพัสดุแบบภาคีเครือข่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในที่ราชพัสดุ
เลขเรียกกศ.333.9115
ผู้แต่งวลัยลักษณ์ สืบวิเศษ
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ -- ปัญหา,3. การจัดการน้ำ,4. น้ำท่วม
สำนักพิมพ์สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมุ่งมั่นทำงาน บริหารจัดหารน้ำเพื่อประชาชน
เลขเรียก551.489
ผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. น้ำท่วม2. การจัดการน้ำ,3. การป้องกันน้ำท่วม
สำนักพิมพ์สำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม