กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การจัดการองค์การ. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญก็พัฒนางานได้
เลขเรียก658.978
ผู้แต่งเธียรชัย พันธ์คง
หัวเรื่อง1. การจัดการองค์การ
สำนักพิมพ์โพสต์
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม