กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การจัดจ้าง. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องแนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขเรียก658.72
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. การจัดจ้าง2. การจัดซื้อ,3. มติคณะรัฐมนตรี
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม