กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การจัดซื้อของทางราชการ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ - - ไทย. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกฎหมายไทย (Thai Law) เล่ม 48 จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เอกสิทธิ์และความคุ้มกัน
เลขเรียก340.09593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
หัวเรื่อง1. การจัดซื้อของทางราชการ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ - - ไทย
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม