กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การจัดเก็บเอกสาร. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารบริหารงานบุคคล
เลขเรียก352.387
ผู้แต่งหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
หัวเรื่อง1. การจัดเก็บเอกสาร2. การทำลายเอกสาร
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดเก็บเอกสาร สำนักงานธนารักษ์จังหวัด
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งฝ่ายสารบรรณ สำนักงานเลขานุการกรม กรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. การจัดเก็บเอกสาร2. ฝ่ายสารบรรณ สำนักงานเลขานุการกรม
สำนักพิมพ์ฝ่ายสารบรรณ สำนักงานเลขานุการกรม กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม