กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การจำแนกตำแหน่งงาน. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการจำแนกตำแหน่ง คืออะไร มีวธีการอย่างไร มีประโยชน์อย่างไร
เลขเรียก351.1
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. การจำแนกตำแหน่งงาน2. ข้าราชการพลเรือน - - การจำแนกตำแหน่ง
สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพาพิช
ปีที่พิมพ์2509
จำนวน 1 เล่ม