กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องข้อสังเกตในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานและการเขียนคำพิพากษา
เลขเรียก347.06
ผู้แต่งจิตติ ติงศภัทิย์
หัวเรื่อง1. การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน2. คำพิพากษาฎีกา
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์เดือนตุลา
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม